Menu

Generalforsamling i kunstgræsbaneforeningen

image
17. maj 2021 kl. 21:36
Kunstgræsbaneforeningen holder generalforsamling den 25. maj

Hadsten Kunstgræsbaneforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 5.

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 25. maj 2021 kl. 18.30 i HSK Fodbold klubhus, Skovvangsvej 20, Hadsten.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen + suppleant

6. Valg af revisorer + suppleant

7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 5, stk. 3, være formanden (hansole@steensig.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen