Indkaldelse til generalforsamling i HSK Fodbold

30. september 2019 12:29 , af Gert Jensen

Den 30. Oktober 2019 18.00 - 21:00 holder HSK Fodbold generalforsamling.

Sted: Klubhuset, Skovvangsvej 20, Hadsten.

I år har været så heldige at få besøg af David Nielsen, cheftræner i AGF, som indleder generalforsamlingen med et 45 min. indlæg. Hans besøg er kommet i stand via vores samarbejdsaftale med AGF. 

Et andet spændende tema er præsentation af ny struktur i HSK Fodbold. Vi har gennem et stykke tid konstateret, at vores nuværende struktur ikke er tidssvarende og begrænser os ved, at arbejdet i klubben ligger på for få hænder. Derfor er vi gennem en længere proces, i samarbejde med DGI/FrivilligCenter Favrskov, kommet frem til en ny klubstruktur, som overordnet skal gøre det lettere at være frivillig og gøre det mere attraktivt at være både frivillig og medlem i HSK Fodbold. 

Overordnet agenda:  

  • Velkommen ved formand Gert Jensen
  • Indlæg, David Nielsen, AGF
  • Dagsorden/behandling af punkter i henhold til HSK Fodbolds vedtægter
  • Ny klubstruktur

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Gert Jensen, dasige@post9.tele.dk senest den 9. Oktober. 

Kom og støt op, så vi kan skabe de bedste rammer og forhold i HSK Fodbold.  

 

Med sportslig hilsen
HSK Fodbold